HENKILÖREKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Sirpa Jokivirta

myyntijohtaja

Wulff Torkkelin Paperi

Saimaankatu 29, 15140 Lahti

sirpa.jokivirta (at) torkkelinpaperi.fi

gsm 040 - 723 9909
puhelin 03 - 883900

 

2. Rekisterin nimi

Wulff Torkkelin Paperi Oy:n tilaajarekisteri (markkinointilistat)

y-tunnus 0149502-5

 

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden,

palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.

Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:

- asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen

- mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille

- mielipide- tai markkinatutkimus

- rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen

- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, laskutukseen liittyvät osoitetiedot, asiakasnumero. Edellisten lisäksi:

- Asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot

- Yrityksen verkkosivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla sivujen käyttäjä voidaan tunnistaa

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja poistuminen

- Suomen Asiakastieto Oy:n ostetut rekisterit

- Asiakkaan luovuttamat tiedot

- Rekisteripäivityksemme olemme tehneet itse tai päivitys Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta

- Yrityksen verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

- Tilaajille järjestetään kohteliaasti välitön tapa poistua rekisteristä

- Virheiden sattuessa asia korjataan välittömästi

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.